Noćni cirkus – Erin Morgenstern

Spavači – Lorenco Karkatera

Godina zeca – Arto Pasilina

Sve što ti nikad nisam rekla – Selest Ing

Mesečni favorit – avgust