Jacuzzi u liftu – Mirjana Đurđević

Knjižara jučerašnjih dana – Ejmi Majerson

Dendriti – Kalja Papadaki

Mesečni favorit – jul

Put do kuće svakog jutra sve je duži – Fredrik Bakman