featured Slider

Moja godina odmora i opuštanja – Otesa Mošfeg

Molitva za Ovena Minija – Džon Irving

Spartanke – Sara B. Pomeroj

Mesečni favorit - septembar

Beležnice – Žoze Saramago

Polovina koja nedostaje – Brit Benet

Mesečni favorit – jul i avgust