Summa summarum – 2019. godina (u knjigama)

Razmena knjiga - No Spoilers Book Club #5

Noć knjige, decembar 2019

Istorija pčela – Maja Lunde

Mesečni favorit – novembar

Zamak ukrštenih sudbina – Italo Kalvino

Sto sati mraka – Ana Volc

Nevidljivi akademici – Teri Pračet

Mesečni favorit – oktobar

Disanje u mermer – Laura Sintija Černjauskajte