Gajba – Aleksandar Gubaš

Dani – Gast Greber

Mi smo ti – Golnaz Hašemzade Bunde

Mesečni favorit - maj

Razmena knjiga - No Spoilers Book Club #3